Település szintű jövedelem adatbázis

Az adatbázis segítségével a hazai jövedelmi viszonyok és a fogyasztási kiadások elemezhetőek minden magyar településre, egységes szerkezetben, térinformatikai elemzésekhez előkészített formában.

A települési vásárlóerő adatbázis témakörei

Egy család számára bevételt jelentő mutatószámok:

a munkajövedelmek,
a társadalmi jövedelmek,
az egyéb jövedelmek,
a számított bruttó és nettó jövedelmek, valamint
a jövedelemként figyelembe nem vett egyéb tételek, melyek a háztartások vásárlóerejét befolyásolják.

Egy család számára kiadást jelentő mutatószámok:

az élelmiszer
a szeszes ital és dohányáru,
a ruházat,
a lakásfenntartás és háztartási energia,
a lakberendezés, háztartásvitel,
az egészségügy,
a közlekedés,
a hírközlés,
a kultúra és szórakozás,
az oktatás,
a vendéglátás.
és az egyéb termékek és szolgáltatások

kiadásai, valamennyi településre levetítve Ft/fő mutatószámmal.

A fogyasztási mutatók kiszámításakor meghatározó szempont a településre vonatkozó jövedelmi kategória besorolás (KSH) a településen maradó SZJA mértéke, valamint a település népességszáma.

Területi szintje Magyarország települései és Budapest kerületei (3178 egység).

Témafelelősök:

Baranyi Péter
GIS üzletág igazgató
+36 1 273 3423
+36 30 914 3453
baranyi@varinex.hu