Statisztikai adatbázisok

A következő statisztikai adatbázisokkal állunk rendelkezésére:

Település szintű társadalmi-gazdasági adatbázis: ArcAdat elemzési adatbázis (adatok: 2000-2015)
Magyarország közigazgatási szintjeire tartalmaz demográfiai, gazdasági valamint infrastrukturális adatokat

Település szintű jövedelem és fogyasztás adatbázis (2013-as jövedelem adatok)

Lakosság elkölthető jövedelemének kiértékelése, területi megosztása
Fogyasztási trendek feltérképezése

Háztartásokra vonatkozó adatok (Népszámlálás adatbázis) (2001, 2011)

Utca szintű adatok a lakott területekre (100*100 adatbázis, azaz 100*100 méteres négyzetekre vetítve) (2015)